Jak namontovat hroty?

Montáž hrotů proti holubům a jiřičkám

Existují dva základní způsoby montáže hrotů proti holubům - lepení a mechanické kotvení. 

Lepení (doporučený způsob montáže na většinu povrchů)Aplikace lepidla

Pásky lepíme na suchý a čistý povrch při teplotách nad 5 °C. Pro lepení doporučujeme transparentní neutrální silikon.

Lepidlo se nanáší v dostatečném množství v celé délce plastové podstavy. Pro nanášení lepdila je potřeba aplikační pistole. Pásky přitlačíme krátce silou k povrchu.

Vydatnost lepidla: 280 ml vystačí v závislosti na hrubosti podkladu (na hrubé fasádě vyšší spotřeba, na plechu nižší) cca na 5 až 7 metrů hrotového systému (tj. na 10 - 14 ks). Kvůli odtékání vody necháváme mezi pásky mezeru cca 0,5 cm.  

Správně přilepené hroty pevně drží a nepadají.

Mechanické kotvení

Hrotový systém je možné kotvit trhacími nýty, hřebíky nebo vruty. Pro tyto účely je v celé délce pásku každých 5 cm otvor. Pro jeden pásek doporučujeme použít minimálně tři hřebíky, nýty nebo vruty. Kvůli odtékání vody necháváme mezi pásky mezeru cca 0,5 cm. Nýtování je vhodné např. při montáži na okraj okapového žlabu.

Zkracování pásku provádíme odlomením, tedy bez nutnosti použití nářadí. Pružný pásek umožňuje snadnou montáž i na zakřivené plochy.